• Nauczanie zdalne

     • 1. Zgodnie z rozporządzeniem ministra MEN nauka zdalna dla klas I - VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

      2. Przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia 2020 r. i kończy 3 stycznia 2021 r.

      3. Ferie zimowe będą od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 r.

      4. Zerówki i przedszkole pracują stacjonarnie.

      5. Dla dzieci klas I - III, medyków i służb mundurowych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

      6. Przewidywane oceny będą wystawione do przerwy świątecznej.

      7. Pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek stycznia. Po feriach, w pierwszym tygodniu po ustaleniu z nauczycielem, będzie jeszcze możliwość poprawienia ocen przede wszystkim: niedostatecznych, dopuszczających.

     • Nauka zdalna.

     • Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez premiera:

      • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
      • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada; 
      • Możliwość opieki dla dzieci (do klasy 3 włącznie) medyków i służb mundurowych na terenie szkoły;
      • Przedszkole i zerówki pracują stacjonarnie w szkole (w przypadku choroby nauczyciela zajęcia w grupie mogą być odwołane);
      • Dowożenie dzieci we własnym zakresie.

      Więcej informacji pod tym linkiem: Informacje

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych