• Zamknięcie punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

     • Zgodnie z decyzją rządu, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostają punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne (zerówki) w dniach od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych, służb porządkowych, osób zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty w czasie pełnienia obowiązków (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).

     • Nauczanie zdalne

     • Nauczanie zdalne obowiązuje w klasach I - VIII w dniach od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

      W wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas I - III i możliwość korzystania z komputera do nauki zdalnej.

     • Harmonogram przebiegu Dnia Wiosny w dniu 22.03.2021 r. on-line w SP w Raczkach

     • KLASY 7-8

      900 -Spotkanie online z wychowawcami uczniów klas 7-8,

      905 -Rozpoczęcie zabawy quizowej,

      Do 1030- Czas nadsyłania odpowiedzi do quizów,

      1030 – 1045 –Przerwa,

      1045-1115 -Konkurs fotograficzny pt. „Poznaj miejscowość po zdjęciach”,

      1115-1130 – Przerwa,

      1130-1200 –Obejrzenie prezentacji tematycznej „Wiosenne Raczki”(Archiwalia raczkowskie ),

      1210-Zakończenie przebiegu Dnia Wiosny 2021 r.- prezentacja zwycięzców w poszczególnych klasach.

       

      KLASY 4-6

      900 -Spotkanie online z wychowawcami uczniów klas 4-6,

      905-930 –Oglądanie prezentacji tematycznej pt. ”Wiosenne Raczki”,

      930-1000 –Rekolekcje wielkopostne w TVP,

      1010-Rozpoczęcie zabawy quizowej o tematyce wiosennej,

      Do 1055 –Czas odsyłania quizów,

      1100-1130 –Konkurs fotograficzny pt. ”Poznaj miejscowość po zdjęciach”,

      1130 -1200–Oglądanie prezentacji pt. „ Raczki dawniej i dziś-(Raczkowskie Archiwalia),

      1210 –Zakończenie Dnia Wiosny 2021 r.-prezentacja zwycięzców w poszczególnych klasach.

      W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

      Rekolekcje można oglądać na TVP3,
      mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/ziarnotvp/

     • Przygotowania do nadania naszej szkole imienia JANA PAWŁA II

     • Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się, to również obrońca. To osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazuje, co robić, jak żyć i postępować.

      W związku z przygotowaniami do uroczystości nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole, która odbędzie się 18 maja 2021 r., pragniemy poinformować, że Wójt Gminy Raczki objął swoim patronatem to przedsięwzięcie.

      Wyrażamy za to serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Raczki– Panu Andrzejowi Szymulewskiemu i Radzie Gminy.

      Aby bardziej przybliżyć uczniom naszej szkoły osobę Jana Pawła II- Patrona naszej szkoły oraz ukazać Papieża jako wzór do naśladowania, podejmiemy następujące działania:

      1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat patrona szkoły Jana Pawła II;

      2. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas 0-III;

      3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla kl. IV-VI;

      4. Przeprowadzenie konkursu literackiego pod hasłem „Słowa Papieża, które noszę w sercu”dla kl. VI- VIII.

       

     • Rekolekcje wielkopostne 2021 r.

     • Rekolekcje będą odbywały się w dniach 22 - 24 marca 2021 r. za pośrednictwem TVP3 oraz innych platform internetowych:

      dla uczniów klas 1 - 6 o godz. 9.30,

      dla uczniów klas 7 - 8 o godz. 12.30.

      Każdy odcinek będzie trwał ok. 23 minut.

      Na czas trwania transmisji uczniowie zostają zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

     • Życzenia wszystkim kobietom

     • Drogie Panie, w ten szczególny dzień życzymy Wam pasma nieustających sukcesów i aby uśmiech nigdy nie schodził z Waszych twarzy!

      Dyrekcja SP Raczki

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych