• Nauka zdalna od 26 kwietnia 2021 r

     • W związku z nowym rozporządzeniem o nauczaniu hybrydowym, od poniedziałku 26.04.2021, do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas pierwszych (1a,1b,1c) oraz klasa 2a. Pozostali uczniowie uczą się jak do tej pory - w systemie nauki zdalnej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco w systemie Librus oraz na stronie szkoły.

     • Nauczanie zdalne

     • 1. Do 25 kwietnia 2021 r. obowiązuje nauczanie zdalne w klasach 1 - 8.

      2. Punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne, czyli "0" od 19 kwietnia wracają do nauczania stacjonarnego w szkole. Dzieci będą dowożone tak jak wcześniej. Przypominam o opłatach za wyżywienie i obecność w punktach przedszkolnych dla dzieci powyżej 5 godzin.

      Dyrektor SP w Raczkach 

     • Wybrane prace uczniów z klas VI, którzy wzięli udział w konkursie literackim pod hasłem: „Słowa Papieża, które noszę w sercu”.

     • Zadaniem uczniów było rozwinięcie najbardziej znanych myśli Jana Pawła II. Dziękujemy za udział. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego.

       

        Jan Paweł II miał dla nas wiele mądrych i pięknych przesłań. Jednak te słowa, które ja noszę w sercu, brzmią: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali". 

        Musimy od siebie wymagać, aby coś osiągnąć, iść naprzód, rozwijać się. Tylko stawiając sobie wymagania, możemy zrealizować swoje marzenia i zamiary. To my jesteśmy kowalami własnego  losu i tylko od nas zależy, kim i jacy będziemy. Jeśli spoczniemy na laurach,  niczego w życiu nie osiągniemy.Ojciec Święty Jan Paweł II jest tego najlepszym przykładem i wzorem do naśladowania. Dla Niego nie było barier i rzeczy niemożliwych. W życiu dążył do wyższych celów, które sobie wyznaczył. Nie zapomniał jednak o innych. Pocieszał, wspierał i wskazywał nam drogę, którą należy iść.Tylko wymagając sami od siebie,  możemy zostać tak wielkimi ludźmi jak On.

      M. N., kl. 6b

       

       

      "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali".

        Jan Paweł II często spotykał się z młodzieżą. Młodzi chętnie słuchali jego przemówień.

        W swoim życiu wielu korzystało ze wskazówek papieża. Każdy mógł wybrać coś dla siebie.

        Mam wiele marzeń. Jedne są bardzo ważne, inne mniej. Chciałbym, żeby chociaż część z nich się spełniła. Muszę dużo pracować nad sobą i dla siebie. Chcę być dobrym kolegą, synem i Polakiem.Staram się pomagać starszym, słabszym, chociaż nikt ode mnie tego nie wymaga. Dzielę się tym, co mam,  z potrzebującymi. Dużo wymagam od otaczającego mnie świata, ale przede wszystkim próbuję dużo wymagać od siebie.

      P. B., kl. 6a

       

       

        Jan Paweł II stwierdził: ,,Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą".

         Według mnie te słowa są prawdziwe. Czyniąc dobro, wiele osób zyskuje - zarówno  osoba, która obdarowuje innych, ale przede wszystkim ta, która zostaje obdarowana oraz inni widzący dobroczynność. Osoba czyniąca dobro wyrzeka się swojego egoizmu, okazuje miłość potrzebującym, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Zaś  osoba obdarowana odkrywa, że są dobrzy ludzie wokół, nabiera wiary w drugiego człowieka, staje się ufna. 

         Również inni ludzie dookoła pod wpływem czyjejś dobroci bardzo często  się zmieniają.  Pragną naśladować innych, sami stają się filantropami. W ten sposób można zmienić świat na lepszy, piękniejszy.

      P. J., kl.6a

       

       

         Człowiek może czerpać wiele inspiracji z nauczania i świadectwa życia Jana Pawła II. Jego słowa są wciąż aktualne i posiadają szczególne znaczenie: ,,Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali". 

        Należy dążyć do postawionego  sobie celu tak, aby osiągnąć wymarzony sukces. Trzeba próbować, poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, żeby zostać mistrzem  swojej dziedziny. Starając się, poświęcając pracy,  możemy stać się zupełnie kimś innym. Natomiast próżność i pycha prowadzi do porażki. We współczesnym świecie nie zawsze nasi bliscy mają czas, aby od nas konsekwentnie  wymagać,  jednak powinniśmy kierować się własną intuicją i wciąż stawiać nowe, wyższe i wartościowe cele.

      M. K., kl. 6a

       

       

         "Wymagajcie  od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" - to jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II. 

         Myślę, że Papież chciał nas przekonać, aby w naszym wieku największą uwagę poświęcać nauce i stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Nie możemy być zadowoleni z zaliczonego zadania, jeżeli nie włożyliśmy w jego wykonanie  maksymalnego wysiłku. 

         Poza tym trzeba pamiętać o zachowaniu w sercu i przestrzeganiu w życiu wartości moralnych, które wpoili nam rodzice. Obserwując otaczający nas świat,  widzimy,  że są one gubione, spychane do lamusa, ale naszym zadaniem jest przekazanie ich kolejnym pokoleniom. Musimy też skupić uwagę na rozwijaniu swoich zainteresowań,  pasji i uzdolnień,  stawiając sobie coraz  wyższe wymagania. Jeśli  tylko sami zechcemy i damy z siebie wszystko, osiągniemy sukces, spełnimy własne marzenia i zrealizujemy życiowe cele.

      I. S., kl. 6a

       

       

         ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

         Jan Paweł II był do tej pory jedynym papieżem pochodzącym z Polski. Umiał przemawiać do dzieci jak i dorosłych z całego świata. Kochał i szanował każdego bez wyjątku. Chciał, by ludzie po prostu byli dobrzy i walczyli ze złem. By na nasze życie większego wpływu nie miały pieniądze i dobra materialne. Byśmy byli sobą, pomagali potrzebującym, otwierali się na innych ludzi i nie uprzykrzali sobie życia nawzajem.

         Jan Paweł II jest wzorem do naśladowania. Był bardzo dobrym człowiekiem godnym podziwu.

      K. S., kl. VI c

       

       

         Jan Paweł II jest bliski sercom Polaków, przede wszystkim dlatego, że to nasz rodak. Był bardzo mądrym człowiekiem, na co wskazuje cały jego życiorys. Podczas swoich pielgrzymek zwracał się bezpośrednio do ludzi, wskazując im właściwą drogę postępowania. Papież wypowiadał mądre słowa , a jego cytaty zostaną w pamięci na zawsze. Jednym z nich, który zawrócił moją uwagę, jest zwrot: ,,Bądźcie światłem, które świeci w mrokach". Myślę, że te słowa były skierowane do wszystkich ludzi, ale najbardziej do młodzieży, która jest w takim wieku że, często poszukuje swojej drogi życia. Autor słów chciałby, aby każdy postępował tak, by mógł być wzorem do naśladowania. Tylko dobre uczynki i właściwe postępowanie pomogą zminimalizować zło w otaczającym świecie. Takim światłem, czyli nadzieją na lepszy świat można być już od najmłodszych lat, np.: pomagając rodzicom, rodzeństwu, kolegom. To sprawia, że osoba, która żyła do tej pory w świecie zła, opuszczenia, odtrącenia, może poczuć się lepiej i zmienić swój los. Wystarczy tylko wyciągnąć do niej pomocną rękę. Sławny Polak zachęca, aby być dobrym człowiekiem, gdyż to sprawi, że będzie mniej zła na świecie.

         Święty Jan Paweł II był bardzo wspaniałym człowiekiem. Mimo że nie znałam go osobiście, tylko z przekazów moich bliskich, na zawsze pozostanie w moim sercu. Cieszę się, że tak wybitny człowiek wkrótce zostanie patronem mojej szkoły, a wyżej wymienione słowa wszyscy uczniowie powinni wziąć sobie do serca.

      J. R., kl. VI c

       

       

      ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

      Karol Wojtyła- późniejszy papież Jan Paweł II - wielki Polak, słynął na całym świecie ze swojej wiary, głębokich przemyśleń i wypowiedzi na tematy dotyczące życia i zachowań ludzi.

      W swoich homiliach dużo miejsca poświęcał człowiekowi, jego zachowaniu oraz relacjom międzyludzkim.

      Jaki człowiek według św. Jana Pawła II jest wielki? Nie chodzi o jego wzrost czy wagę, nie o jego pochodzenie, czy majątek. Ważny jest stosunek człowieka do człowieka. Dobrzy ludzie to tacy, którzy szanują innych, nie wyśmiewają, nie plotkują, nie szczycą się tym, co posiadają, nie są złośliwi. Dobry, wielki człowiek pochyla się nad słabszymi, niesie im pomoc w każdej chwili, jest wyrozumiały, łagodzi różne konflikty .

      Na zakończenie zacytuje tu myśl Marka Aureliusza: ,,Nie żyj tak, jakbyś miał żyć lat dziesięć tysięcy. Los wisi nad tobą, dopóki żyjesz, bądź dobry".

      T. S., kl. VI c

       

       

      ,,Bądźcie światłem, które świeci w mroku."

      Moim zdaniem słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II są bardzo istotne w dzisiejszym świecie.

      Światłem jesteśmy wtedy, gdy życiem, postępowaniem świadczymy o Jezusie.

      Gdy jesteśmy pogodni, gdy innym sprawiamy radość, nie zasmucamy naszych bliskich, to przygotowujemy, oświetlamy drogę Jezusowi. Ludzie, widząc jacy jesteśmy dobrzy, uprzejmi, jak umiemy dobrze pracować, zgodnie się bawić, zbliżają się do nas. A może zapytają o Boga i zapragną dowiedzieć się czegoś o Jezusie Chrystusie.

      Pamiętajmy, że Jezus Chrystus posyła nas, byśmy nieśli Jego radość, pokój i miłość do innych ludzi. Wtedy nie tylko sami lepiej poznamy Jezusa, ale pomożemy i innym ludziom poznać go i umiłować. To trudne zadanie postawił przed nami Jezus. Musimy pamiętać, że od chrztu, kiedy zostaliśmy włączeni do Kościoła jesteśmy zobowiązani ,,nieść światło".

      W. W., kl. VI d

       

       

      ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" - to wielkie słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II.

      Cytat ten odnosi się do ludzkiego życia. Mówi o tym, że nie liczy się to, co posiadamy, lecz to jakimi jesteśmy ludźmi i jakimi wartościami się kierujemy. Nie pieniądze bądź majątek świadczą o człowieku, lecz to, jaki jest dla innych. Dobroć, empatia, wrażliwość na czyjąś krzywdę i pomoc bliźniemu to cechy, które ukazują prawdziwe oblicze człowieka. Sam papież kierował się tą ideą.

      Osobiście myślę, że warto kierować się w życiu tymi słowami oraz zachęcać do tego innych ludzi.

      W. S., kl. VI d

       

       

      ,,Bądźcie światłem, które świeci w mrokach".

      To my musimy czynić dobro na świecie i być tym światłem, które rozświetla drogę innym. Nie możemy być ludźmi obojętnymi na kogoś, kto jest krzywdzony nie tylko fizycznie, ale i też psychicznie. Nie możemy być egoistami. To my właśnie mamy pomagać takim ludziom, troszczyć się o nich, rozświetlić im tę drogę, dać im trochę uśmiechu, aby widzieli świat takim jakim my go widzimy. Nie możemy robić komuś krzywdy, pogłębiać w ludziach smutku. Starajmy się zmieniać swoje życie i życie innych na lepsze. Świat ginie przez osoby egoistyczne lub obojętne, ale jeżeli chcemy by ten świat przetrwał to musimy zacząć pozbywać się egoizmu, naszych wad oraz słabości. Należy być życzliwym, miłymi, uprzejmymi w stosunku do innych.

      Dla mnie słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II są drogowskazem życiowym.

      I. Z., kl. VI d

       

       

      Słowa Jana Pawła II ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" są bardzo aktualne w dzisiejszych czasach. Niektórzy się zastanawiają, kto jest lepszy, czy zarozumiały, egoistyczny i wredny bogacz, czy miły, szczery, chodź biedny człowiek?

      Odpowiedź jest prosta, lepszym człowiekiem jest ten, który szanuje innych, liczy się z ich zdaniem i jest dla nich miły. Taki człowiek jest wzorem do naśladowania. Nic nie sprawia większej radości niż pomoc innemu. Może i jest przyjemne mieć mnóstwo drogich rzeczy, ale uczucie, że oddało się jakąś rzecz osobie potrzebującej, daje wiele satysfakcji.

      Nie tylko pieniędzmi można się dzielić, lecz także uśmiechem i nadzieją. Gdy komuś jest smutno możemy go pocieszyć, pobawić się z nim, uśmiechnąć. Dzielmy się z bliźnim dobrym słowem.

      Ludzie, którzy tak postępują, powinni być dla nas wzorem do naśladowania.

      M. J., kl. VI d

       

       

       

      ,,Bądźcie światłem, które świeci w mrokach”.

      Mrok to inaczej zło zgromadzone nad światem przez złych ludzi. Światłem, które świeci w mrokach, mamy być my wszyscy, którzy chcą pomagać innym. Ojciec Święty naucza nas, abyśmy pomagali innym na miarę swoich możliwości. My, dzieci nie zrobimy tego co dorośli, ale możemy, na przykład pomóc rodzicom, rodzeństwu, nakarmić bezdomnego kota. Powinniśmy również zachęcać innych do pomocy. Dorośli mogą pomóc biednym, przekazać karmę schronisku itp. Powinni być przykładem dla młodszych osób, wtedy one zaczną pomagać, chcąc być tacy jak dorośli.

      Nigdy sami nie pokonamy mroku, ale w grupie nam się to uda!

      Jednym zdaniem, aby pokonać zło musimy pomagać innym.

      A. D., kl. VI d

       

     • Wybrane prace uczniów z klas VII, którzy wzięli udział w konkursie literackim pod hasłem: „Słowa Papieża, które noszę w sercu”.

     • Zadaniem uczniów było rozwinięcie najbardziej znanych myśli Jana Pawła II. Dziękujemy za udział. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego.

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

         Święty Jan Paweł II słowami: „Wypłyńcie na głębię” zachęca nas do podjęcia ryzyka. Mówi nam, abyśmy nie tkwili w miejscach płytkich, na mieliźnie, we własnej sferze komfortu, lecz byśmy z odwagą podążali za swoimi marzeniami.  Namawia, abyśmy nie bali się podejmowania działania oraz aktywnie postępowali w swym życiu, by nie być w nim swego rodzaju biernym obserwatorem. 

         Jan Paweł II chciał, abyśmy dążyli do celu i nie martwili się tym, co może się stać. Nie zwalnia nas to jednak z przewidywania konsekwencji swych działań. Wręcz przeciwnie, powinniśmy potrafić stawiać czoła skutkom naszych czynów, a także unikać postępowania, którego następstwa negatywnie wpłyną na nas i nasze otoczenie. „Wypłynięcie na głębię” nie oznacza lekkomyślnego wtargnięcia w głębsze, trudniejsze rejony rzeki naszego życia, lecz mówi o odpowiedzialnym, stopniowym podążaniu za nieraz nierealistycznymi celami, które dzięki wierze we własne umiejętności oraz oparciu w najbliższych przestają być poza naszym zasięgiem. Nic bowiem nie jesteśmy w stanie osiągnąć bez stawienia się na linii startu, bez pierwszego ruchu ku głębinom. 

         Wyżej wspomniany cytat zachęca nas do poszukiwania nowych możliwości, do zmiany swego otoczenia. Pokazuje nam, że zmiana dotychczasowego życia może pomóc nam w jego „pogłębieniu”, nadaniu nowego sensu. Czasami wystarczy jedno nowe spotkanie, kolejne życiowe doświadczenie, a nasze życie nabiera innych barw. Uświadamia nam również, że czuwa nad nami Bóg, na którego możemy zawsze liczyć.

         Każdy z nas za „wypłynięcie na głębię” może uznać coś innego, nie zmienia to jednak faktu, iż może być ono nam w jakimś etapie życia potrzebne. Nie bójmy się zatem zrobić czegoś nowego, podjąć kolejne wyzwanie bądź po prostu wyjść z domu (w miarę możliwości). Zmieńmy mieliznę naszego życia w głęboką toń wypełnioną przeróżnymi doświadczeniami oraz ludźmi.

      J. B., kl. VIIa

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

         “Wypłyńcie na głębię” jest to wezwanie niezwykle aktualne tu i teraz. Mówi nam, iż pomimo presji, jakie wywołuje na nas życie, powinniśmy próbować nowych rzeczy. Musimy być otwarci na nowe doświadczenia i nie poddawać się w dążeniu do celu. Trzeba rozwijać swoje hobby, pasje i brać z życia tyle, ile się da, nie krzywdząc przy tym innych. Jeśli coś nam się nie udaje, próbujmy do skutku, aż przyniesie to zamierzony efekt. Obecnie Jezus zaprasza nas na największą głębię – głębię naszych serc. Zaryzykujmy, odbijmy od brzegu i wypłyńmy na głębię naszych możliwości! Odwagi!

      N. O., klasa VIIa

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

          Sentencja “Wypłyńcie na głębię” dla mnie to oznacza wypłynięcie na prostą drogę, nawrócenie się. Może to także znaczyć odkrywanie swoich nowych możliwości z Bogiem. Nasze życie nabiera sensu, gdy Pan Jezus jest przy nas. Czym dla mnie jest głębia bez Boga? Czuję wtedy, że tracę siłę, nie mam gruntu pod nogami, czyhają tam niebezpieczeństwa. Wiara daje mi siłę, nie czuję strachu, bo wiem, że On jest przy mnie. Jezus wzywa mnie, abym Mu zawierzył, tak jak zrobili to inni chrześcijanie. 

           W okresie pandemii “wypłynięcie na głębię” zostaje poddane ciężkiej próbie. Kontakt z kościołem, kapłanem i innymi ludźmi, przyjaciółmi jest utrudniony ze względu na przestrzeganie obostrzeń epidemiologicznych. Zostaje nam tylko głębia modlitwy duchowej, w której mogę powierzyć swoje prośby, wyspowiadać się Jezusowi ze swoich zaniedbań i grzechów. 

           Wierzę, że Jezus jest ze mną w tym trudnym czasie i gdy on w końcu minie, będę mógł wypłynąć na głębię razem z Nim, aby pomagać innym ludziom, nieść im radość i miłość.

      R. O., kl. VIIa

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

           ,,Wypłyńcie na głębię”. Po krótkim rozważaniu tego zdania, można dostrzec, że polecenie tyczy się każdego człowieka.

            Nieprzerwanie otoczenie wywiera na ludziach presję. Bliskie nam osoby często chcą idealnej wersji nas, jednak nigdy jej nie otrzymają. Każdy ma wady, jak i zalety, których nieraz nie potrafimy w sobie dostrzec. Życie jest nasze, mamy tylko jedną szansę, żeby je wykorzystać. Nie przejmujmy się opinią innych. Żyjmy tak, aby na łożu śmierci wspominać nasze dni z uśmiechem na twarzy. Nie wstydźmy się np. wyjść na plażę, choćby ktoś miał skrytykować nasze ciało! Nie bójmy się wyrazić swojego stanowiska na dany temat! Nie odkładajmy niczego na później! Cieszmy się najmniejszymi rzeczami! 

             Pełnia bytu czeka na każdego człowieka. Jutro już może nie nadejść...  

      J. H., kl. VIIb

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

         Myślę, że Jan Paweł II chciał nas w ten sposób zachęcić, byśmy ,,wypłynęli’’ z bezpiecznej płycizny. Próbowali nowych dla nas rzeczy. Podejmowali nowe wyzwania. Poszerzali swoje horyzonty. Byśmy nie stali w miejscu, a ryzykowali, ciągle się rozwijając. Powinniśmy wyjść poza swoją strefę komfortu, realizować swoje pasje, zarazem wyznaczając sobie coraz to nowsze wyzwania. Powinniśmy przestać dostosowywać się do innych, jednocześnie wymagając od siebie coraz więcej, by nasze ambicje stale rosły. Chcieć i robić więcej, bez ustanku starać się ulepszać wersję samego siebie. Uwierzyć, że jeśli tylko chcemy i mamy motywację, możemy zrobić wiele rzeczy, jakie uważaliśmy do tej pory za nieosiągalne.             

       

      A. W., kl. VIIb

       

      ,,Wypłyńcie na głębię”

        Moim zdaniem słowa Papieża św. Jana Pawła II: „Wypłyńcie na głębię’’ oznaczają, że powinniśmy poznawać nowych ludzi, odkrywać nowe możliwości, poszukiwać dobra, być otwartym, nie wahać się, lecz też nie zapominać o szatanie, który chce nas sprowadzić na złą drogę. 

         Te słowa oznaczają także, że nie powinniśmy zapominać o Jezusie Chrystusie, któremu zawsze należy ufać całym sercem.

      M. S., kl. VIIa

        

      ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych”

         Moim zdaniem, słowa Jana Pawła II są apelem.

         Zwrot ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych” to apel, aby ludzie nie zamykali się przed światem, aby byli otwarci na drugiego człowieka i na Boga, nie mieli twardych serc w stosunku do innych ludzi - aby byli tolerancyjni, nawet jeśli mają do czynienia z kimś, kto się bardzo od nich różni, aby byli wyrozumiali dla ludzi biednych, samotnych, potrzebujących pomocy, takich, którzy nie za bardzo sobie radzą w życiu.

         Nie można być zbyt surowym i tylko krytykować, ale trzeba podejść do innych z empatią. Zatwardzanie serca to taka izolacja. Gdyby naprawdę ludzkie serce zastygło na beton, człowiek by umarł. Serce jest ciepłe, cały czas bije, zwalnia albo przyspiesza i wciąż przepływa przez nie gorąca krew.

         Serce zatwardziałe jest martwe, zamarznięte, zabetonowane. Nie ma z niego żadnego pożytku.  Człowiek o zimnym sercu nie okazuje uczuć i nie potrafi współczuć. Bez serca nie ma człowieka. Kamienne serce może mieć tylko posąg.  Aby nie stać się zimnym pomnikiem czy bryłą lodu musimy być otwarci na świat i innych ludzi. W ten sposób życie będzie dobre i wartościowe.

      K. B., kl. VII d

       

      ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych”

          W jednym ze swoich kazań Św. Jan Paweł II przypomniał bardzo ważne słowa dla każdego Katolika: „Nie zatwardzajcie serc Waszych…”(Ps 95/94/,7-8)

          Powinnością każdego Chrześcijanina jest poznawanie i zgłębianie słowa Bożego oraz życie według jego przykazań. Nie wolno nam zatwardzać serc naszych, kiedy widzimy krzywdę i słyszymy wołanie o pomoc. Musimy tak żyć i postępować, aby nikomu nie zabrakło jedzenia czy schronienia. Nikt nie powinien się też czuć samotny i pozostawiony bez opieki. Nie wolno odkładać pomocy na jutro. Jutra może już nie być.

         Jako Chrześcijanie powinniśmy służyć bliźnim tu i teraz. Miłość Boża jest zawsze obecna przez nasze działanie i pomoc bliźniemu.

      K. L., kl. VII c

       

      „Wypłyńcie na głębię”

         Słowa Jana Pawła „Wypłyńcie na głębię” mówią nam, żebyśmy odkryli samego siebie, to, jacy naprawdę jesteśmy, a nie należy udawać kogoś innego. Powinniśmy znaleźć cel naszego życia, co naprawdę chcemy robić w życiu. Nie bójmy się przygód i nie ograniczajmy się tylko do cieplutkiego życia, w którym nie ma żadnych aspiracji. Podróżujmy, poznawajmy nowych ludzi, nowe miejsca, bądźmy dla siebie mili i bądźmy sobą, ponieważ tylko wtedy możemy się czuć szczęśliwi naprawdę. Szukajmy dobra, piękna i rozwijajmy nasze talenty.

         Niestety, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie bardzo często spotkamy się z hejtem, a nie konstruktywną krytyką, przez co wiele osób boi się naprawdę żyć i woli tylko przetrwać.

      J. S., kl. VII c

       

      ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych”

         „Nie zatwardzajcie serc Waszych”, są to słowa Jana Pawła II, który jako pierwszy został papieżem Polakiem.  Myślę, że ta wypowiedź mówi o tym, aby ludzie nie zamykali się w sobie, bo prowadzi to do złej drogi życia, a na pewno samotnej i nieszczęśliwej. Jan Paweł II chciałby, żeby każdy człowiek był empatyczny w stosunku do innych bliźnich, żeby pomagał innym w potrzebie, potrafił wspierać i kochać.  Nie zatwardzajcie serc waszych- bądźcie otwarci na ludzi i Boga.

      O. K., kl. VII c

       

      „Wypłyńcie na głębię”

         Wypłynąć na głębię, czyli zmienić swoje życie. Wnikamy wtedy w głąb siebie i otwieramy drzwi Chrystusowi. Drzwi do naszego serca, takiego, jakie ono jest. Nie uciekamy przed problemami, pracą i naszymi słabościami.

         Wypłynąć na głębię, to otworzyć się na nowe możliwości, które stawia przed nami współczesny świat, to podjąć trud i ryzyko własnego rozwoju.

         Jeżeli chcemy coś osiągnąć w naszym życiu, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia i schematy. Wychodzić ze swego świata i podejmować wyzwania, a to z kolei wymaga dużej odwagi, odpowiedzialności i zaufania.

      A. Ż., kl. VII d

       

      ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych”

         „Nie zatwardzajcie serc Waszych” jest to cytat z Pisma Świętego. Jan Paweł II użył tego cytatu w homilii w Ełku 8 czerwca 1999 roku. Odnosi się do najważniejszych spraw w życiu.

          Jan Paweł II mówił wtedy, że są w życiu sprawy tak ważne, że nie wolno ich odkładać na jutro. Odniósł się również w tych słowach do potrzeby pomocy ludziom biednym, chorym oraz skrzywdzonym. Rozwój i postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka oraz nigdy nie powinniśmy się odwracać od ludzi, którzy potrzebują pomocy.

          W dzisiejszym świecie ogólnie panuje znieczulenie na krzywdę i cierpienie. Powinniśmy się temu przeciwstawiać.

      L. K., kl. VII d

       

      „Wypłyńcie na głębię”

         Według mnie święty Jan Paweł II w zdaniu: „Wypłyńcie na głębię” wskazuje drogę prowadzącą w głąb siebie. Tymi słowami namawia każdego z nas do odszukania swojej ścieżki życia, swojego powołania. Mówi o tym, żeby się nie bać i całkowicie zaufać Bogu, bo On najlepiej wie, co jest dobre. Bez względu na to, jakie trudności napotkamy na tej drodze, Bóg zawsze czuwa nad nami, ponieważ On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

         Jeśli będę odważny i zaufam, ta droga doprowadzi mnie do szczęścia. Papież wspomina także o tym, że wypłynąć na głębię, to znaczy odkrywać nowe możliwości oraz poznawać dobro w drugim człowieku.

         Za słowami Jana Pawła II postaram się z odwagą i zaufaniem dążyć za Bożym natchnieniem.

      S. M., kl. VII c

       

      „Wypłyńcie na głębię”

         W moim przekonaniu słowa: „Wypłyńcie na głębię” mogą znaczyć, by się nie zatrzymywać, tylko iść dalej. Dziś bardziej użylibyśmy sformułowania „wypłynąć na szerokie wody”.

         Według mnie Jan Paweł II radzi, aby się nie ograniczać, nie stać w miejscu, lecz walczyć o wartości ważne w życiu, coraz bardziej ulepszać swoje umiejętności, pasje. Głębia może oznaczać nasze marzenia, cele.

         Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą podkreślał, by nie popadać w przeciętność, nie ulegać dyktatom mody, lecz szukać nowych dróg.

      M. B., kl. VII c

       

      ,,Nie zatwardzajcie  serc Waszych”

         „Nie zatwardzajcie serc Waszych” – według mnie Janowi Pawłowi II w tych słowach chodziło o to, byśmy nie byli obojętni na krzywdy innych; byśmy nie podsycali w sobie urazy do innych. Nie wolno również odwracać się od wiary i kościoła. Mamy słuchać słowa Bożego i według niego żyć, pamiętając o modlitwie. To za pośrednictwem niej możemy porozmawiać z Bogiem, powierzyć mu swe troski i radości.

         Myślę, że chodzi też o to, abyśmy mieli otwarte oczy i żebyśmy słyszeli to, co dzieje się wokół nas, reagowali na krzywdę, niesprawiedliwość oraz kierowali się dobrocią i miłością do drugiego człowieka.

      P. T., kl. VIId

       

       

     • Wybrane prace uczniów z klas VIII, którzy wzięli udział w konkursie literackim pod hasłem: „Słowa Papieża, które noszę w sercu”.

     • Zadaniem uczniów było rozwinięcie najbardziej znanych myśli Jana Pawła II. Dziękujemy za udział. Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego.

       

      „Budujcie dom na skale”

        Jan Paweł II mówiąc: „Budujcie dom na skale”, miał na myśli to, aby postępować mądrze.

       Budując dom na sypkiej ziemi, musimy spodziewać się negatywnych skutków. Wiedząc, że wzniesiemy go na skale, możemy mieć pewność, że nie runie szybko w gruzach, będzie wytrzymalszy niż gdybyśmy go wybudowali na piachu.

        Skała jest metaforycznie ukazana jako fundament naszego życia. Od nas zależy, czy będziemy chcieli żyć na skale - żyć mądrze, czy też na piachu - czyli mieć chwiejne, nieroztropne życie.

      Ł. G., kl VIII b

       

      „Nie lękajcie się”

        „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Te słowa rozumiem jako odważne okazywanie swojej wiary.

        Papież mówi nam, abyśmy otworzyli się na Chrystusa i poddali się jego woli i nauce. Nie lękajmy się być chrześcijanami, nie wstydźmy się  tego. To, że nimi jesteśmy, okazujmy na każdy możliwy sposób. Św. Jan Paweł II chce, abyśmy kochali Chrystusa i uczestniczyli w Eucharystii.

      K. L., kl. VIII b

       

       

      „Budujcie dom na skale”,

         Myśl Jana Pawła II: „Budujcie dom na skale” jest wskazówką, jak należy postępować w życiu.

         Budowa domu na skale będzie trudniejsza niż wzniesienie takiej samej budowli na gruncie, który może być niestały. Jednak warto przebrnąć przez kilka trudności, aby mieć bezpieczny dom, którego nie można tak łatwo zburzyć. W przeciwieństwie do tego, który zbudowano na ziemi, gdzie z łatwością mogą go dosięgnąć różne czynniki, które prędzej czy później zniszczą budowlę.

         Dom może obrazować nas samych i nasze życie. Budujmy domy na skałach, postępując dobrze mimo trudności i otaczajmy się ludźmi, którzy sprawiają, że nasze życie staje się lepsze. W życiu bywa różnie, a takie stabilne miejsce z pewnością przyda się każdemu, bez względu na wiek i czas.

      M. A., kl. VIII a

       

      „Nie lękajcie się”

         Słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się” zostały wypowiedziane w 1978 roku podczas inauguracji pontyfikatu. Słowa te miały umocnić w wierze narody znajdujące się w niewoli. To zdanie było przewodnią myślą przez całe życie Papieża, często używał ich w swoich przemówieniach i kierował on je do wszystkich ludzi.

         Czasami lęk przyjmuje zawyżony poziom, wtedy człowiek widzi tylko zagrożenia, a jego życie zdominowane jest głównie reakcjami obronnymi - walką albo ucieczką. Jan Paweł II dobrze znał ten mechanizm i jego skutki, dlatego starał się podnieść wszystkich na duchu i okazać wsparcie.

      M. N., kl. VIII a

       

      „Budujcie dom na skale”

      Każdy z nas ma pragnienie, aby posiadać swój dom – bezpieczny i trwały, pełen radości i miłości. Ale najpierw trzeba się zastanowić, na czym go zbudować, co ma być jego podstawą.

      Święty Jan Paweł II powiedział: „Budujcie dom na skale”.Przy wznoszeniu budynku musimy mieć świadomość, że mogą pojawić się jakieś przeszkody, dlatego od razu wybierajmy trwałe podłoże. Takim podłożem jest skała. Budować na skale, to budować rozważnie, gdyż jest ona twardym, mocnym  gruntem i możemy mieć pewność, że dom nie runie przy pierwszej lepszej zawierusze.

      Gdybyśmy zaś zbudowali dom, np. na piasku, runąłby on, ponieważ piasek nie jest tak stabilny jak skała i dom długo by się nie utrzymał.

      Jan Paweł II wypowiadając te słowa chciał nam uświadomić, że warto żyć z Jezusem, gdyż on jest taką skałą, takim porządnym fundamentem naszego życia. I mimo przeciwności losu, gdy nasz dom, nasze życie, będzie zbudowane na Jezusie, da nam to pewność przetrwania burzy, różnych przeciwności osiągnięcia zbawienia.

      Z. S., kl. VIII a

       

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych