• Regulamin bezpieczeństwa opracowany na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

     • 1. Do szkoły wolno wchodzić tylko osobom zdrowym.

      2. Rekomenduje się korzystania z transportu prywatnego.

      3. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu i używanie maseczek.

      4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający młodsze dzieci mogą wejść tylko do szatni.

      5. Rodzice/opiekunowie są obowiązani zaktualizować numery telefoniczne lub inne źródło szybkiego kontaktu i jak najszybciej odpowiadać na wiadomość ze szkoły.

      6. Uczniowie dochodzący przychodzą do szkoły bezpośrednio na lekcje.

      Cały regulamin

     • Początek roku szkolnego 2021/2022

     • Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie odprawiona 5 września 2021 r. o godz. 11.00.

      9.00 - Rozpoczęcie na boisku przy szkole lub na sali sportowej jeśli będzie padało dla wszystkich klas 0 - VIII. Uczniowie ustawiają się przy swoich wychowawcach zachowując odpowiedni dystans o godz. 8.50. Dzieci z punktów przedszkolnych wraz z rodzicami i wychowawcami spotkają się na placu przy byłym gimnazjum (budynek "B").

      Po uroczystym rozpoczęciu uczniowie prowadzeni przez wychowawców przechodzą do swoich klas. Rodziców i opiekunów prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku.

     • Życzenia na wakacje.

     • "Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

      List ministra MEiN

     • Uroczystość nadania imienia szkole

     • 18 maja 2021 r. w 101. rocznicę urodzin Jana Pawła II przeżywaliśmy historyczne wydarzenie – Szkoła Podstawowa w Raczkach otrzymała imię św. Jana Pawła II.

      Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. na placu przed naszym kościołem parafialnym, którą sprawował J. E. ks. Biskup Jerzy Mazur oraz były proboszcz ks. kanonik Henryk Polkowski.

      Swoją obecnością zaszczycili nas również:

      -Pan Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP,

      -Pan Wojciech Stankiewicz, Nadleśniczy z Nadleśnictwa w Szczebrze,

      -Władze Starostwa Powiatu Suwalskiego na czele z Panem Witoldem Kowalewskim – Starostą Powiatu,

      -Pani Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Białostockiego,

      -Pan Jan Orłowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Dowspudzie,

      -byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Raczkach – Pani Monika Sidor i Pan Artur Łuniewski - obecny Wicestarosta Powiatu Suwalskiego

      W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Gminy i Parafii, rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

      Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił sztandar, który od tej chwili będzie dla nas najważniejszym symbolem - patriotyzmu, honoru i jedności.

      Następnie Wójt Gminy Pan Andrzej Szymulewski zabrał głos i wyraził swoją radość z powodu wyboru przez naszą społeczność osoby św. Jana Pawła II jako patrona. Przypomniał własne przeżycia związane z wyborem Karola Wojtyły na papieża i jego wizytę już jako Jana Pawła II w naszej diecezji.

      Poseł – Pan Jarosław Zieliński zwrócił uwagę na rolę Jana Pawła II jako wychowawcy, nauczyciela, patrioty i wzoru dla młodych Polaków.

      Na podkreślenie tak doniosłej chwili obecni goście zostali poproszeni o wbicie pamiątkowych gwoździ.

      Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Uchwały w sprawie nadania im. św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Raczkach przedstawiciele Rady Gminy i Rady Rodziców przekazali sztandar dyrektorowi szkoły Panu Markowi Cieślukowi, który z kolei wręczył go uczniom.

      Po prezentacji sztandaru odbyło się ślubowanie uczniów, a Pan Dyrektor ogłosił, że 18 maja będzie dniem Patrona naszej szkoły. W dalszej części uroczystości został odśpiewany Hymn Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II – uroczysta pieśń na melodię „Barki” wyrażająca uczucia i zawierająca najważniejsze idee i wartości wspólnoty szkolnej.

      Następnie zaproszeni goście udali się na teren szkoły, gdzie zostały posadzone drzewka wyhodowane z nasion świerku poświęconego przez papieża Franciszka przy grobie św. Jana Pawła II.

      Ks. Biskup poświęcił również pamiątkową tablicę z wizerunkiem naszego Patrona znajdującą się w holu szkoły.

      Widniejące na Sztandarze naszej szkoły słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka są wyzwaniem i zobowiązaniem, aby podążać drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości.

      Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej doniosłej uroczystości. Niech słowa naszego Patrona św. Jana Pawła II będą formą wyrażenia wdzięczności: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     • Laureatka

     • Gratulujemy uczennicy Małgorzacie A. za udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla szkół podstawowych i uzyskanie tytułu Laureata. Uczennica zostaje zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

     • Harmonogram

     • W poniedziałek 17 maja do szkoły przychodzą klasy IV i VI, klasy V,VII i VIII uczą się zdalnie.

      We wtorek 18 maja Święto Szkoły - msza św. przed kościołem na placu (obecność mile widziana, także rodziców). Zbiórka klas na parkingu przy domu parafialnym o godz. 8:40. Dowożenie będzie tylko do kościoła i po mszy św. do domu.

      W środę 19 maja do szkoły przychodzą klasy IV i VI, klasy V,VII i VIII uczą się zdalnie.

      20,21 i 24 maja do szkoły przychodzą klasy V,VII i VIII, klasy IV i VI uczą się zdalnie.

      25,26,27 maja - egzaminy ósmych klas. Klasy 0-VII mają wolne.

      28 maja - dzień wolny w klasach 0-VIII

      31 maja przychodzą do szkoły wszyscy.

      W szkole obowiązują przepisy sanitarne: maseczki na korytarzu i w częściach wspólnych. Dezynfekcja rąk, częste mycie rąk. Klasy przechodzą na przerwie do właściwych pomieszczeń i tam przebywają bez wychodzenia na korytarz. Wskazane jest, aby dojeżdżający korzystali ze swoich środków dowozu (rower, dowóz przez rodziców – wytyczne MEiN). Dbajcie o siebie i inne osoby.

     • Uroczystość nadania imienia szkole

     • W dniu 18 maja 2021 r. odbędzie się uroczystość nadania imienia naszej szkole oraz poświęcenie sztandaru i tablicy pamiątkowej. Ze względu na stan pandemii w ceremonii wezmą udział tylko zaproszeni gości i wyznaczone osoby.

      Harmonogram uroczystości:

      9:00 - poświęcenie i przekazanie sztandaru oraz msza święta w kościele parafialnym w Raczkach;

      11:00 - poświęcenie tablicy pamiątkowej w Szkole Podstawowej w Raczkach.

     • Nauka zdalna

     • Od 4 maja uczniowie klas I - III uczą się stacjonarnie w swoich klasach.

      Klasy IV - VIII do 14 maja uczą się zdalnie.

     • Nauka zdalna od 26 kwietnia 2021 r

     • W związku z nowym rozporządzeniem o nauczaniu hybrydowym, od poniedziałku 26.04.2021, do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas pierwszych (1a,1b,1c) oraz klasa 2a. Pozostali uczniowie uczą się jak do tej pory - w systemie nauki zdalnej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco w systemie Librus oraz na stronie szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
   • sp.raczki@wp.pl
   • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
   • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
   • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych